Kiwa Bygningsanalyse

KIWA BYGNINGSANALYSE

Med hovedkontor og laboratorier i Kolding og med afdeling i Kongens Lyngby løser Kiwa Bygningsanalyse, det tidligere Dansk Bygningsanalyse, opgaver i hele landet. Vores samarbejdspartnere er ofte forsikringsselskaber, boligselskaber, industrivirksomheder, arkitekter, ingeniører, skadeservicevirksomheder, entreprenører, kommuner, regioner, offentlige instanser og håndværkere.

Kiwa Bygningsanalyse har bygningssagkyndige konsulenter, der foretager besigtigelser og prøveudtagninger for trænedbrydende svampe og skimmelsvampe, samt miljøkortlægninger af miljøskadelige materialer. Vores laboratorier artsbestemmer svampe og insekter, der har angrebet bygninger. Endvidere har vi et indeklimalaboratorium samt et laboratorium for fiberanalyser, herunder asbest.

Læs mere

Læs mere »

Ydelser

Trænedbrydende svampe

Ved fugtskader foretager vi fugtmålinger og udtager prøver fra områder, der kan være angrebet af træødelæggende svampe.
læs mere

Indeklima

Vi bruger 95 % af vores tid indenfor. Derfor er det vigtigt, at vi tager vores indeklima lige så alvorligt som vores helbred.
læs mere

Skimmelsvampe

Kuldebroer og dårlige isoleringsforhold kan være årsag til kondensfugt og grobund for vækst af bl.a. skimmelsvampe.
læs mere

Analyser af miljøfarlige asbestfibre

I forbindelse med ombygning og nedbrydning besigtiger vi omfanget af materialer, der kan mistænkes for at indeholde asbest.
læs mere

PCB og tungmetaller

Vi tilbyder screening og miljøkortlægning i forbindelse med f.eks. PCB og tungmetaller i bygningsmaterialer.
læs mere

Kurser

For at medvirke til at udbrede kendskabet til korrekte udbedringsmetoder afholdes åbne kurser og gå hjem-møder.
læs mere